โทษของไวอากร้า

ยาไวอากร้า เป็นอย่างไร 
ยาไวอากร้ามีชื่อทางเคมีว่า สิเดนาฟิล สิเตรท ซึ่งยาตัวนี้จะทำการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารไซ 
คลิกจีเอ็มพี ขึ้นมาที่ฝาผนังเส้นโลหิตทำให้เส้นเลือดที่อวัยวะสืบพันธุ์ชายมีการขยาย  (more…)